Rezultati rada sudova

Iskazani rezultati su bez zemljišnoknjižnih predmeta i predmeta sudskog registra

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2015. 571.464 681.445 721.064 523.983
2016. 523.983 667.057 720.483 464.765
2017. 464.765 608.228 647.526 415.425
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2015. 1.879 579 2.458 2.337
2016. 1.830 603 2.433 2.302
2017. 1.788 612 2.400 2.306
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2015. 105,81% 265 292 309
2016. 108,01% 235 290 313
2017. 106,46% 234 264 281
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2015. 13.120 25.149 21.345 16.924 4,35%
2016. 16.924 20.231 31.733 15.422 4,34%
2017. 15.422 18.617 22.194 11.842 3,58%

Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.

Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.
 
Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu na pojedinom sudu ili vrsti suda i ukupnog broja rješavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete. Ovaj indikator služi za usporedbu uspješnosti sudova u rješavanju predmeta uzimajući u obzir njihovu veličinu (broj rješavatelja).