Istaknute teme

Reorganizacija
Reorganizacijom se na području svake županije ustanovljuje jedan općinski sud, jedan prekršajni sud i jedno općinsko državno odvjetništvo. 
Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečaj potrošača
S prvim danom 2016. godine u pravni poredak Republike Hrvatske uvodi se institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina.
Interaktivni prikaz statističkih podataka
Ministarstvo pravosuđa po prvi put na svojim stranicama objavljuje interaktivnu bazu podataka o radu pojedinog suda u Republici Hrvatskoj. 
Antikorupcija
Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.
Stjecanje prava vlasništva
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Besplatna pravna pomoć
Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Ministarstvo pravosuđa započelo je s izvršenjem opsežne i izazovne zadaće uspostave sustava besplatne pravne pomoći
Ovrha
Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj 112/2012, 25/2013 i 93/2014) uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina.
Stečajni upravitelji
Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.
"Tvrtke za 10 kuna" za lakše samozapošljavanje
Omogućili smo osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za samo 800 kuna čija registracija traje samo 24 sata. Istodobno, omogućeno je da se za nazive društava koristi jezicima svih zemalja članica EU. 
Posjedovanje droge za osobnu uporabu prekršajno, a ne kazneno djelo
Građani za posjedovanje droge za osobne potrebe više neće u zatvor, ali oni koji trguju i navode osobe na konzumiranje ići će u zatvor i do 15 godina.