Istaknute teme

Ovrha
Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina.
Jednostavni postupak stečaja potrošača
Novi institut kojim će se omogućiti deblokada računa dijelu insolventnih građana koji su u tzv. „dugotrajnoj blokadi“ za relativno male iznose duga.
e-Prijava vjenčanja
Usluga e-Prijava Vjenčanja omogućava ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama.
e-Novorođenče
Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče. 
Statistički prikaz
Statistički prikaz sintetička je i dijelom analitička tromjesečna publikacija. 
Stjecanje prava vlasništva
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Mirenje
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj.
Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečaj potrošača
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečajni upravitelji
Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno zvan i Zakon o zviždačima je novi zakon koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine. 
Projekti
​Ministarstvo pravosuđa predlaže, izrađuje i provodi projekte čiji su glavni korisnici pravosudni dužnosnici i institucije pravosudnog sustava. 
ZUP - informirajte se o upravnom postupanju!

Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru.

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. godine.
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.