mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika - Kaznionica u Glini, Zatvori: Dubrovnik, Split i Zagreb - klasa: 112-02/19-01/146

Datum:
06.02.2019.
Datum objave u NN:
06.02.2019.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

KAZNIONICA U GLINI

Odjel osiguranja
Odsjek unutarnjeg osiguranja
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U DUBROVNIKU

Odjel osiguranja
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U SPLITU

Odjel osiguranja
Odsjek unutarnjeg i vanjskog osiguranja
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU

ZATVOR U ZAGREBU

Odjel osiguranja
Odsjek unutarnjeg osiguranja
Naziv:
mlađi pravosudni policajac u svojstvu vježbenika
Stručni uvjeti:
  • završena srednja stručna sprema
  • do trideset godina života
  • regulirana obveza služenja vojnog roka
  • posebna zdravstvena sposobnost
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1 1 2 1
Link na dokument:

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam  (8) dana od objave u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za javni natječaj KL. 146.“

Prijavni obrazac 
Poziv na testiranje: 
  • za radna mjesta 1 i 4       (za Kaznionicu u Glini i Zatvor u Zagrebu)
  • za radna mjesta 2 i 3       (za Zatvor u Dubrovniku i Zatvor u Splitu)   
 
Obustava ili poništenje:                  
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenja o prijmu:
  • za radno mjesto 1
  • za radno mjesto 2
  • za radno mjesto 3 (1 i 2)
  • za radno mjesto 4