strukovni učitelj – kuhar

Datum:
30.05.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
30.05.2019.
Stručni uvjeti: 
  • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
ZATVOR U ZAGREBU
Dr. Luje Naletilića 1
10020 Zagreb
s naznakom „ZA OGLAS - kuhar“
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:              Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:          Rješenje o prijmu