laborant-zdravstveni tehničar

Datum objave:
16.09.2019.
Datum objave -
Ministarstvo uprave:
16.09.2019.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa - Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zadru, Odjel tretmana
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema laboratorijske struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • važeća licenca za samostalni rad
  • položen državni ispit 
Broj izvršitelja:
1
Opis poslova:
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zadru,
23 000 Zadar, Zore dalmatinske 1, sa naznakom „ZA OGLAS-LABORANT-ZDRAVSTVENI TEHNIČAR“ 
Testiranje:                             
Datum objave:
 
Poziv na razgovor:
Obustava ili poništenje
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu: