Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Gospiću
 Senjskih žrtava 15
 53000 Gospić
 Matični broj naručitelja: 03345971
 OIB naručitelja: 22146074849
 e-mail: zatvor.u.gospicu@uzs.pravosudje.hr


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave 

 

Registar ugovora


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma