medicinski tehničar/sestra

Datum:
09.01.2019.
Datum objave u NN:
09.01.2019.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra  (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- važeća licenca za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Ovaj javni natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/) i web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), oglasnoj ploči Kaznionice u Glini, a obavijest se dostavlja i nadležnoj službi za zapošljavanje.
 
OSTALO:
 
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:               obavijest o testiranju
 
Obustava ili poništenje:            
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:         rješenje o prijmu