Centar za dijagnostiku u Zagrebu

 
Adresa: Dr. Luje Naletilića 1, 10 000 Zagreb
Tel:       01 65 50 888
Fax:      01 65 20 062
E-mail: centar.za.dijagnostiku@uzs.pravosudje.hr
Radno vrijeme: od 8:00 sati do 16:00 sati
 

Prikaz veće karte
 

Posjete zatvorenicima

Odrasli posjetitelji

  • utorak i petak 
od   9:00 sati do 14:00 sati (dozvole se izdaju do 13:00 sati)
  • prva i treća nedjelja u mjesecu kao i blagdanom 
od   8:00 sati do 14:00 sati (dozvole se izdaju do 11,00 sati)
 

Maloljetna djeca u pratnji odrasle osobe

  • utorak i petak
od   9:00 sati do 14:00 sati (dozvole se izdaju do 13:00 sati)
  • prva i treća nedjelja u mjesecu kao i blagdanom 
od   8:00 sati do 14:00 sati (dozvole se izdaju do 11:00 sati)

Informacije o zatvorenicima

  • mogu se dobiti na broju telefona: 01 65 20 297
radnim danom: od 9:00 sati do 10:00 sati i od 15:00 sati do 16:00 sati

Zatvorenik/ca ima pravo na posjete članova obitelji dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju od najmanje jedan sat.
Maloljetna djeca mogu posjećivati roditelja zatvorenika svaki tjedan i blagdanom. Maloljetna djeca do 14 godina posjećuju roditelja zatvorenika u pratnji odrasle osobe člana obitelji zatvorenika/ce (prema čl. 117 Zakona o izvršavanju kazne zatvora). Posjeta maloljetnog djeteta roditelju u zatvoru odvija se u prostoriji posebno prilagođenoj potrebama djece.
Članovima obitelji smatraju se sadašnji bračni ili izvanbračni drug zatvorenika/ce, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnik po krvi u ravnoj lozi (roditelji, bake i djedovi…), srodnici po krvi u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja (ujak, stric, teta, nećaci i nećakinje, bratići i sestrične), srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (supružnikovi roditelji, bračni partneri braće i sestara), posvojitelj i posvojenik, srodnici posvojitelja po krvi u ravnoj lozi, srodnici posvojitelja po krvi u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici posvojitelja po tazbini do zaključno drugog stupnja.
Kao dokaz srodstva uzimaju se podaci iz Socijalne ankete koju izrađuje nadležni Centar socijalne skrbi za svakog zatvorenika/cu koji dolazi na izdržavanje kazne. Ukoliko član obitelji nije naveden u Socijalnoj anketi zatvorenik/ca ili član obitelji mora dokazati srodstvo odgovarajućom dokumentacijom (vjenčani list, rodni list, izvod iz matice rođenih…) koju zatvorenik/ca može predočiti pri dolasku na izdržavanje kazne ili naknadno može biti dostavljena u Centar za dijagnostiku u Zagrebu.