Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave

Slika /slike/Najčešća pitanja i odgovori/shutterstock_203485126_cr.jpg
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave („Narodne novine“ br. 116/20), ministar pravosuđa i uprave dr.sc Ivan Malenica, uz prethodnu suglasnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske donio je danas  UPUTU o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.
 
U skladu s  Odlukom Vlade Republike Hrvatske uputa se na odgovarajući način odnosi i na javne službe, osim područja zdravstva, znanosti i obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.
 
Dopis ministra pravosuđa i uprave tijelima državne uprave dostupan je na poveznici.
 
Uputu o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske možete pronaći na poveznici.

Pisane vijesti