Početak provedbe 2. godine programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Nakon uspješno završenih programskih aktivnosti u 2018. godini, Ministarstvo pravosuđa dodijelilo je financijska sredstva organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ u 2019. godini. 

Ministarstvo pravosuđa financijski podržava organizacije civilnog društva sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću u svrhu osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
 
Programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ dodijeljena su sredstva na temelju Javnog poziva za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, kojeg je Ministarstvo pravosuđa provelo u 2017. godini.  
 
Provedba projektnih aktivnosti izabrane partnerske mreže organizacija započela je 1. siječnja 2018., a planirano trajanje programa je do 31. prosinca 2020. godine.
 
Koordinator programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je Ženska soba - Centar za seksualna prava, a partnersku mrežu čini 10 organizacija civilnog društva koje će pružati podršku u sljedećim županijama:
 
  1. Udruga "HERA“ Križevci - za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  2. Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin u Požeško-slavonskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  3. Informativno pravni centar u Brodsko-posavskoj županiji
  4. DEŠA – Dubrovnik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
  5. Centar za građanske inicijative Poreč u Istarskoj županiji
  6. Ženska grupa Karlovac „Korak“ u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji
  7. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije u Krapinsko-zagorskoj županiji
  8. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji
  9. Udruga Zvonimir u Šibensko-kninskoj županiji
  10. S.O.S. Virovitica - savjetovanje, osnaživanje, suradnja u Virovitičko-podravskoj županiji.
 
 
Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://mrezapodrskeisuradnje.com

Pisane vijesti