Panel diskusija o prijedlogu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Ministar Bošnjaković sudjelovao na panel diskusiji o prijedlogu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji u organizaciji građanske inicijative #spasime

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ocijenio je kako je postojeća kaznena politika iznimno blaga te je potrebno povećati minimum i maksimum kazne koja je zapriječena za počinitelje nasilja u obitelji što će dovesti i do izricanja većih kazni. Najavio je izmjene Kaznenog zakona, kao i izmjene Zakona o kaznenom postupku te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za koje su osnovane radne skupine u kojima su i predstavnice inicijative #spasi me i civilnog društva.

U odnosu na zahtjeve da se nasilje u obitelji tretira kao kazneno a ne prekršajno djelo, ministar Bošnjaković istaknuo je kako će o tome odlučiti stručnjaci, ali i kako treba imati u vidu da su prekršajni postupci brži i traju kraće, dok je kazneni postupak predviđen za teža djela i dugotrajniji je.

Ministar Bošnjaković smatra i kako je nužno ujednačavanje kaznene politike kako više ne bi imali tako velike raspone među izrečenim kaznama, ali i edukacija sudaca i državnih odvjetnika koje je potrebno senzibilizirati za taj problem i problem postupanja sa žrtvama.

Na panelu su sudjelovali još i ministrica demografije, obitelj, mladih i socijalne politike Nada Murganić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a panel diskusija se održala u srijedu, 10. travnja 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Pisane vijesti