Održano stručno predavanje i četvrti sastanak Tima za psihološke krizne intervencije

  • Slika /slike/novi osj/uzs1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U okviru Uprave za zatvorski sustav i probaciju djeluje Tim za psihološke krizne intervencije sastavljen od službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Tim je namijenjen pružanju psihološke potpore službenicima/namještenicima u kaznenim tijelima i probacijskim uredima nakon visokostresnih i potencijalno traumatskih događaja. U uvodnom dijelu sastanka, psihologinja Ljiljana Vukota iz udruge „Sve za nju“ održala je stručno predavanje o psihologiji komunikacije s onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima. Uz članove Tima, predavanje su pratili i službenici Središnjeg ureda i Sektora za probaciju Uprave za zatvorski sustav i probaciju u okviru aktivnosti „13. Tjedna psihologije u Hrvatskoj“.

Sastanku su uz članove Tima prisustvovali pomoćnica ministra Jana Špero, načelnik Sektora općih i pravnih poslova Robert Orbanić i voditelj Odjela za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava Zoran Šimić. U okviru sastanka prezentirano je izvješće o provedenim aktivnostima psihološke potpore službenicima zatvorskog sustava i probacije u 2019. godini, te prikaz edukativnih i preventivnih aktivnosti vezanih uz psihološku potporu koje se provode kroz izobrazbu u Centru za izobrazbu službenika u Zagrebu. Na sastanku je analizirana primjena i provedbe Odluke o psihosocijalnoj skrbi službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju, te razmatrane općenito mjere za unaprjeđenje psihološke potpore službenika zatvorskog sustava i probacije.

Pisane vijesti