Javni poziv državnim službenicima za iskazivanje interesa

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

Ministarstvo pravosuđa upućuje javni poziv državnim službenicima sa završenom srednjom stručnom spremom zaposlenim u pravosudnim tijelima na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa, Probacijski ured Zagreb I

Ministarstvo pravosuđa upućuje javni poziv državnim službenicima sa završenom srednjom stručnom spremom upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazije, sa najmanje 1 godinom radnog iskustva, položenim državnim stručnim ispitom i poznavanjem rada na računalu zaposlenim u pravosudnim tijelima na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa, Upravu za kazneno pravo i probaciju, Sektor za probaciju, Probacijski ured Zagreb I.

Na temelju članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15. i 138/15.) Uprava za kazneno pravo i probaciju Ministarstva pravosuđa upućuje
 

JAVNI POZIV

državnim službenicima u pravosudnim tijelima sa završenom srednjom školom upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazijom (srednja stručna sprema)
na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo pravosuđa, Upravu za kazneno pravo i probaciju, Sektor za probaciju

Sukladno odredbama članka 76., 78. i 80. Zakona o državnim službenicima državni službenici mogu se po potrebi službe premjestiti iz jednog državnog tijela u drugo, uz prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojih se službenici premještaju i čelnika tijela u koja se službenici premještaju.

Zbog popune upražnjenog radnog mjesta upravnog referenta u Probacijskom uredu Zagreb I (Trg kralja Tomislava 17, Zagreb), a za obavljanje upravno tehničkih poslova i poslova prijepisa, prijema i otpreme pošte, vođenje urudžbenog zapisnika i drugih evidencija, primanja i preusmjeravanja telefonskih poziva, vođenja matice i osobnika osoba uključenih u postupke probacije, obavljanje poslova razvođenja, poslova pripreme za izlučivanje arhivske građe te obavljanja poslova prijema, objavljuje se poziv svim zainteresiranim državnim službenicima zaposlenim u pravosudnim tijelima, a koji ispunjavaju gore navedene uvjete na iskazivanje interesa za premještaj.

Sektor za probaciju nadzire počinitelje kaznenih djela u svim fazama kaznenog postupka te obavlja poslove izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela. Probacijski ured Zagreb I najveći je probacijski ured u Republici Hrvatskoj, a nadležan je za nadzor počinitelja kaznenih djela i izvršavanje kaznenopravnih sankcija na području Grada Zagreba.  

Zainteresirani kandidati mogu podnijeti svoje prijave na iskazivanje interesa putem e-mail adrese: probacija@pravosudje.hr u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa.

U prijavi zainteresiranih službenika potrebno je navesti kontakt podatke, a prijavi priložiti životopis.
 
Ministarstvopravosuđa
Uprava za kazneno pravo i probaciju
 


Najave | Probacija