Javni natječaj za prijam vježbenika u pravosudna tijela

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

U Narodnim novinama broj 117 od 29. studenoga 2017. objavljen je javni natječaj za prijam vježbenika u pravosudna tijela 

 1. Općinski sud u Bjelovaru – 2 sudačka vježbenika
 2. Općinski sud u Dubrovniku – 2 sudačka vježbenika
 3. Općinski sud u Gospiću – 1 sudački vježbenik
 4. Općinski sud u Karlovcu – 2 sudačka vježbenika
 5. Općinski sud u Koprivnici – 2 sudačka vježbenika
 6. Općinski sud u Osijeku – 2 sudačka vježbenika
 7. Općinski sud u Požegi – 1 sudački vježbenik
 8. Općinski sud u Sisku – 2 sudačka vježbenika
 9. Općinski sud u Sl. Brodu – 2 sudačka vježbenika
 10. Općinski sud u Varaždinu – 2 sudačka vježbenika
 11. Općinski sud u Virovitici – 2 sudačka vježbenika
 12. Općinski sud u Vukovaru – 2 sudačka vježbenika
 13. Općinski sud u Zlataru – 2 sudačka vježbenika
 14. Trgovački sud u Osijeku – 2 sudačka vježbenika
 15. Trgovački sud u Pazinu – 1 sudački vježbenik
 16. Trgovački sud u Rijeci – 2 sudačka vježbenika
 17. Trgovački sud u Varaždinu – 1 sudački vježbenik
 18. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru – 2 državnoodvjetnička vježbenika
 19. Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku – 2 državnoodvjetnička vježbenika
 20. Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću – 1 državnoodvjetnički vježbenik
 21. Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu – 1 državnoodvjetnički vježbenik
 22. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku – 2 državnoodvjetnička vježbenika
 23. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku – 2 državnoodvjetnička vježbenika
 24. Općinsko državno odvjetništvo u Sl. Brodu – 1 državnoodvjetnički vježbenik
 25. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu – 2 državnoodvjetnička vježbenika
 26. Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru – 2 državnoodvjetnička vježbenika.

Svi podaci vezano uz način prijama i testiranje mogu se pronaći u rubrici Pristup informacijama, Zapošljavanje, Javni natječaj, na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zaposljavanje/javni-natjecaj-pravosudna-tijela/18095

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa