IV. vježba službenika Odjela osiguranja - postupanje službenika odjela osiguranja prilikom situacija značajnijeg narušavanja reda i sigurnosti u kaznenim tijelima

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/IV vježba službenika Odjela osiguranja/male127.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U prostoru  Zatvoru u Zagrebu, 18. i 19. travnja 2016. godine, održana je IV. vježba postupanja službenika odjela osiguranja prilikom situacija značajnijeg narušavanja reda i sigurnosti u kaznenim tijelima. Vježbu su organizirali Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i Centar za izobrazbu, a na njoj je sudjelovalo 26 službenika iz pet kaznenih tijela (Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Kaznionice u Glini, Zatvor u Splitu i Zatvora u Zagrebu).  Program vježbe obuhvatio je, uz demonstracije postupanja i provedbu vježbe gađanja, niz praktičnih predavanja o pojedinim cjelinama primjene sredstava prisile i tehnika savladavanja otpora zatvorenika, kao i međusobnu razmjenu znanja i iskustva. Procjena organizatora je da su ostvareni svi postavljeni ciljevi te da je potvrđena visoka razina organiziranosti interventnih timova i njihova operativna spremnost za postupanje, a što je posljedica kvalitetnog rada i provođenja specifičnih oblika obuka u kaznenim tijelima i organiziranim programima izobrazbe.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav