Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Varazdinu
 Braće Radića 4
 42000 Varaždin
 Matični broj naručitelja: 3048560
 OIB naručitelja: 81202714807


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma