Organizacija pravosuđa

Zakon o sudovima
 
 • podzakonski propisi:
 1. Sudski poslovnik
„Narodne novine“, broj: 37/1449/14,  8/1535/15 i 123/15
 1. Pravilnik o radu u sustavu eSpis
"Narodne novine", broj 35/15 i 123/15
Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela
KLASA: 011-01/16-01/63, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o radu u sustavu JCMC
"Narodne novine", broj 71/15 i 123/15
Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela
KLASA: 011-01/16-01/64, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-01 od 6. lipnja 2016.
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
 „Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
„Narodne novine“, broj: 38/14 i 123/15
 1. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
„Narodne novine“, broj: 35/15
 1. Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima
"Narodne novine", broj: 63/97, 140/99, 55/01 i 156/04
 1. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima
 1. Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima
"Narodne novine", broj: 64/98, 88/08
 1. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava 
"Narodne novine", broj: 83/15
 1. Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama  
"Narodne novine", broj: 58/16
 1. Kodeks sudačke etike - u nadležnosti Vijeća predsjednika sudačkih vijeća
"Narodne novine", broj: 131/06 
 1. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
"Narodne novine", broj: 31/15
 1. Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije
"Narodne novine", broj 123/15
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca  
 1. Okvirna mjerila za rad sudaca prekršajnih sudova
 2. Odluka o primjeni e-komunikacije u jednostavnom postupku stečaja potrošača
 3. ​Odluka o spisu predmeta u elektroničkom obliku
 4. Odluka o objavi na e-Oglasnoj ploči
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o Državnom sudbenom vijeću
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
„Narodne novine“, broj: 38/14
 1. Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca - u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća
"Narodne novine“, broj: 93/13
 1. Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova - u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća
„Narodne novine“, broj: 73/11, 49/13
 1. Poslovnik Državnog sudbenog vijeća - u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća
„Narodne novine“, broj: 73/11, 128/12
 1. Pravilnik o imovinskoj kartici suca - u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća
„Narodne novine“, broj: 104/11
 1. Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća - u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske 
„Narodne novine“, broj: 88/11, 107/17
 1. Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja sudaca - u nadležnosti Državnog sudbenog vijeća
„Narodne novine“, broj: 73/11
 
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
 
 • podzakonski propisi:
 1. Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka 
„Narodne novine“, broj: 22/03
Zakon o sudskim pristojbama
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega -  u nadležnosti Ministarstva financija
„Narodne novine“, broj: 12/96, 51/07
 
Zakon o državnom odvjetništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Poslovnik državnog odvjetništva
„Narodne novine“, broj: 5/14 i 123/15
 1. Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora - u nadležnosti Državnoodvjetničkog vijeća
„Narodne novine“, broj: 140/13
 1. Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu
„Narodne novine“, broj: 85/13
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika -  u nadležnosti Državnoodvjetničkog vijeća
„Narodne novine“, broj: 19/11, 111/12, 38/13
 1. Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost -  u nadležnosti Državnoodvjetničkog vijeća
„Narodne novine“, broj: 22/12
 1. Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća -  u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj: 88/11, 107/17
 1. Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
"Narodne novine", broj: 25/08
 1. Okvirna mjerila za rad državnih odvjetništava  
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
 
Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim
„Narodne novine“, broj: 96/09, 4/10
 1. Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita 
„Narodne novine“, broj: 96/09 i 22/15
Zakon o odvjetništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 9/14
 1. Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 9/14
 1. Statut Hrvatske odvjetničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 115/13
 1. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 142/12
 1. Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
„Narodne novine“, broj: 101/12
 1. Kodeks odvjetničke etike
„Narodne novine“, broj: 64/07, 72/08
 1. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 72/08
 1. Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
„Narodne novine“, broj: 123/07, 130/07
 1. Pravilnik o polaganju ispita iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Zakon o javnom bilježništvu
 
 • podzakonski propisi:
 1. Statut Hrvatske javnobilježničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 64/14, 69/14
 1. Javnobilježnički poslovnik 
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12
 1. Pravilnik o javnobilježničkim uredima 
„Narodne novine“, broj: 123/11, 115/12
 1. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
„Narodne novine“, broj: 38/94, 82/94, 52/95, 115/12, 120/15
 1. Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku 
„Narodne novine“, broj: 8/11, 112/12, 114/12
 1. Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 51/15
 1. Kodeks javnobilježničke etike - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 55/11
 1. Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori - u nadležnosti Upravnog odbora Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 107/97, 48/09
 1. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u javnobilježničkim uredima - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 123/08
 1. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima
„Narodne novine“, broj: 38/94, 24/99
 1. Pravilnik o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore
„Narodne novine“, broj: 19/96
 1. Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Pravilnik o javnobilježničkom ispitu 
„Narodne novine“, broj: 38/94
 1. Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju
"Narodne novine", broj: 92/95
Zakon o javnobilježničkim pristojbama
 
 • podzakonski propisi:
 1. Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju
"Narodne novine", broj: 92/95
Zakon o Pravosudnoj akademiji
 
 • podzakonski propisi koje donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije i na objavljuju se u Narodnim novinama:
 1. Statut Pravosudne akademije
 2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije
 3. Pravilnik o načinu ocjenjivanja mentora i polaznika u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
 4. Pravilnik o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata za Državnu školu za pravosudne dužnosnike
 5. Pravilnik o psihološkom testiranju
 6. Pravilnik o završnom ispitu i završnoj ocjeni u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
 
 • podzakonski propisi koje donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije i ne objavljuju se u Narodnim novinama:
 1. Poslovnik o radu Programskog vijeća Pravosudne akademije