Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava

Ministarstvo pravosuđa je, kao središnji nositelj uspostave sustava pravne pomoći, u obvezi svake godine Vladi Republike Hrvatske podnijeti Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava za prethodnu godinu.