Općinski sud u Zadru

Obavještavaju se svi zainteresirani da se za katastarsku općinu Božava počinje provoditi postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka, a koja obnova zemljišne knjige za k.o. Božava se provodi temeljem Odluke o obnovi zemljišne knjige za k.o. Božava koje je donijelo Ministarstvo pravosuđa pod poslovnim brojem klasa: 932-01/14-01/1603, urbroj: 514-04-03-02-15-05 od 29. listopada 2015. godine.
 
Pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta, te ostale osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da se odazovu pozivu na raspravu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka koje će dostavljati sudska komisija koja je određena za rad na obnovi ove zemljišne knjige, te da predoče sudu sve isprave kojima raspolažu, a iz kojih proizlazi da bi njihova prava trebala biti upisana u uloške zemljišne knjige koja se sastavlja.