Općinski sud u GospićuOpćinski sud u Gospiću po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave  Tatjani Radaković Bašić u zemljišnoknjižno postupku predlagatelja Općine Vrhovine., radi dopune zemljišne knjige, dana 25. rujna  2017 .g. objavljuje slijedeću
 
OBAVIJEST  
 
  1. Dana 24. listopada 2017. u 09,00 sati u prostorijama Zemljišnoknjižnog odjela Otočac, provest će se postupak dopune dijela  zemljišne knjige za k.č..br. 1050/3 k.o. Babin  Potok.
 
  1. Sukladno odredbi čl. 180a Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 i 55/13) pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koji bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu, da se odazovu pozivu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihovo pravo trebalo biti upisano u ulošku zemljišne knjige koja se sastavlja.
 
  1. Ova Obavijest objavit će se na Oglasnoj ploči Općinskog suda u Gospiću, Zemjišnoknjižni odjel sa sjedištem u Otočcu Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Otočac,  te Mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i ovog suda