Mogu li strani državljani otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH?

Mogu.