Gdje se može ishoditi uvjerenje o nekažnjavanju u svrhu zaposlenja?

Za izdavanje uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela, odnosno za tzv. potvrdu o nekažnjavanju, nadležni su općinski sudovi koji postupaju u kaznenim predmetima.

Dodatne informacije o izdavanju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i potrebnoj dokumentaciji za fizičke i pravne osobe, možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
 
Što se tiče izdavanja potvrda za ostvarenje prava u inozemstvu (potvrda iz kaznene evidencije i potvrda iz prekršajne evidencije), zahtjev za izdavanjem istih podnosi se Ministarstvu pravosuđa svakim radnim danom od 9 do 13 sati na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb. 

Dodatne informacije o izdavanju potvrda i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu