Europska nagrada hrvatskom Sektoru za probaciju

Europsko udruženje za probaciju (CEP) krovna organizacija europskih probacijskih službi koju čine probacijske službe iz 40 država, proglasila je Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa najboljom probacijskom službom u 2019. godini u kategoriji „Razvoj nacionalnih probacijskih službi“.  

Ova prestižna nagrada potvrda je kvalitetnog rada probacijske službe koja je u relativno kratkom vremenu uspjela preći fazu od papira (Zakona o probaciji) do profesionalne organizacije koja je spremna odgovoriti na zahtjeve i potrebe populacije počinitelja kaznenih djela ali i društva u cjelini.

Uz sve prethodno navedeno potrebno je naglasiti da probacijska služba, prema količini sredstva povučenih iz Europskih fondova kroz kvalitetne projekte, spada u jednu od naj uspješnih službi u Republici Hrvatskoj.

Sredstvima iz fondova opremljena je probacijska služba (informatička oprema, namještaj, automobili, informacijski sustav i dr.) i kroz razne vrste edukacija osposobljeni i educirani službenici za izvršavanje probacijskih poslova u skladu sa najboljom europskom praksom.

Iako se radi o relativno mladoj službi,  njezino znanje i iskustvo kako u izgradnji profesionalne probacijske službe tako i u izvršavanju probacijskih poslova postalo je izuzetno relevantno.

Službenici probacije eksperti su na međunarodnim projektima i za međunarodne organizacije (Vijeće Europe, EU, CEP…), te predvodnici u prenošenju i dijeljenju znanja i iskustava drugim državama koje tek razvijaju svoje profesionalne probacijske organizacije. 

Ova vrijedna nagrada predstavnicima Ministarstva pravosuđa bit će uručena 23. listopada 2019. godine u Irskoj.  

CEP Awards

CEP (the Confederation of European Probation)

Pisane vijesti