Ministar Bošnjakovic na neformalnom sastanku Vijeca ministara pravosuda i unutarnjih poslova Europske unije, 18. i 19. srpnja 2019. godine, Helsinki, Republika Finska

Na sastanku su ministri proveli raspravu o jačanju vladavine prava i unaprjeđenju suradnje u kaznenim stvarima (oduzimanje slobode i alternativne mjere).
 
Jačanje vladavine prava jedna je o temeljnih vrijednosti EU-a. Dosad se o ovoj temi raspravljalo u okviru Vijeća za opće poslove dok će finsko predsjedništvo organizirati rasprave na ovu temu i u okviru Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Ministri su stoga pozvani iznijeti prijedloge o budućim temama za raspravu u kontekstu vladavine prava te o instrumentima i aktivnostima u cilju jačanja i razvoja vladavine prava u području pravosuđa.
 
Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima temelji se na načelu uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka. Slijedom toga, od država članica EU očekuje se uvođenje mjera te provedba aktivnosti u cilju uklanjanja zapreka priznavanju odluka, od kojih su neke uvjeti i prenapučenost u zatvorima, pri čemu je naglasak na ovoj raspravi stavljen na korištenje alternativnih mjera oduzimanju slobode (kao što su rad za opće dobro i elektroničko označavanje-čipovi).
 
Na radnom ručku ministri su iznosili stajališta o primjeni EU instrumenata u području građanskog i trgovačkog prava, te o budućem multilateralnom pristupu u tim područjima, a sve u cilju jačanja utjecaja Europske unije na globalnoj razini, osnaživanja gospodarstva, prenošenja iskustava i zakonodavnih rješenja EU te uspostave tržišnih i ugovornih odnosa s trećim državama i manje razvijenim zemljama izvan Europske unije.   

Pisane vijesti