Sudovi

Prema članku 14. Zakona o sudovima ("Narodne novine, broj: 28/13, 33/15 i 82/15) u Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi te Vrhovni sud Republike Hrvatske
 
Redovni sudovi:

Specijalizirani sudovi:

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Sudovi obavljaju sudbenu vlast u svom sjedištu.

Općinski, županijski, trgovački, upravni i prekršajni sudovi mogu iznimno obavljati sudbenu vlast i izvan sjedišta suda u stalnim službama i odjelima.

Stalna služba i odjel su ustrojstvene jedinice suda koje se osnivaju na području njegove nadležnosti, na kojem zbog broja stanovnika, priliva pojedine vrste predmeta i drugih opravdanih razloga postoji potreba za takvim djelovanjem suda.
 

Pravosudna područja općinskih, županijskih i prekršajnih sudova

Općinski sud 

Ustanovljava se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja.

Županijski sud 

Ustanovljava se za područje jedne ili više županija ili dijela županije.

Prekršajni sud 

Ustanovljava se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja.
 

Pravosudna područja trgovačkih i upravnih sudova


Trgovački sud

Ustanovljava se za područje jedne ili više županija ili dijela županije.

Upravni sud 

Ustanovljava se za područje jedne ili više županija ili dijela županije.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 

Ustanovljava se za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.
 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske 

Ustanovljava se za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.
 

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 

Ustanovljava se za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. 

Vrhovni sud Republike Hrvatske 

Ima sjedište u Zagrebu.