Reorganizacija pravosudnog sustava

Reformski procesi u pravosudnom sustavu Republike Hrvatske započeli su donošenjem povijesne odluke o pridruživanju Europskoj uniji koja je, zajedno s globalnim promjenama u pravosudnim sustavima, odredila i temelje za njegov daljnji razvoj.
Reforma pravosuđa je trajan proces stalnog razvoja i usavršavanja koji obvezuje sve sudionike, od pravosudnih dužnosnika, odvjetnika, pravnih stručnjaka, državnih službenika do samih građana, da svojim ponašanjem i djelovanjem pridonesu promjenama kojima se teži.

Racionalizacija odnosno reorganizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj jedan je od najvažnijih strateških ciljeva u pravosuđu na čijem se ostvarenju radi gotovo cijelo desetljeće.

Cilj svih reformi pravosuđa je jačanje:
  • neovisnog, nepristranog, profesionalnog i učinkovitog sustava i njegova ekonomska konsolidacija
  • samostalnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnih dužnosnika.

Ostvarenje navedenih ciljeva ovisi o nizu različitih političkih, gospodarskih i društvenih okolnosti.

Misija

Misija Strategije razvoja pravosuđa je određivanje temeljnih vrijednosti pravosudnog sustava Republike Hrvatske koje se moraju očuvati kroz čitav proces njegovog daljnjeg razvoja.

Kako bi se postiglo pravedno, nepristrano, učinkovito te financijski opravdano pravosuđe, neophodno je sustavno pratiti i analizirati sve promjene i učinke koje pravno uređenje pravosudnih tijela ima na svakodnevni život građana, ali isto tako kakav utjecaj građani, odnosno korisnici pravosudnog aparata imaju na tijek rada pravosudnih tijela. 

Misija Strategije je dakle usmjerena na daljnji razvoj našeg pravosuđa a koji se treba kretati u smjeru usvajanja najviših europskih standarda, uz istodobno očuvanje tradicije i postojećih temeljnih vrijednosti hrvatskog pravnog sustava.

Vizija

Strategije utvrđuje prioritete i ciljeve čije će provođenje osigurati stabilno i sigurno okruženje za što brži i stabilniji razvoj učinkovitosti rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj.