Javnobilježnički vježbenik


Javnobilježnički vježbenik je:
  • diplomirani pravnik zaposleni u javnobilježničkom uredu i
  • upisan u imenik javnobilježničkih vježbenika koji vodi Komora.


Javnobilježnički vježbenik može obavljati sve poslove:
  • sastavljati nacrte isprava,
  • zamjenjivati javnog bilježnika u onim poslovima u kojima ovaj zastupa stranke po članku 4. Zakona o javnom bilježništvu,
  • podizati proteste,
  • sastavljati inventare,
  • provoditi dobrovoljne dražbe pokretnih stvari s učinkom sudske dražbe,
  • priopćavati izjave te
  • obavljati dostave