Javnobilježnički savjetnik


Javnobilježnički savjetnik je:
 • diplomirani pravnik s položenima pravosudnim ispitom
 • koji nakon završenog vježbeništva nastavi s radom ili zasnuje radni odnos u javnobilježničkom uredu i
 • upisan u imenik javnobilježničkih savjetnika koji vodi Komora.

Javnobilježnički savjetnik može umjesto javnog bilježnika kod kojeg radi:
 • sastavljati nacrte isprava,
 • zamjenjivati javnog bilježnika u onim poslovima u kojima ovaj zastupa stranke po članku 4. Zakona o javnom bilježništvu,
 • podizati proteste,
 • sastavljati inventare,
 • provoditi dobrovoljne dražbe pokretnih stvari s učinkom sudske dražbe,
 • priopćavati izjave,
 • obavljati dostave te
 • ovjeravati i potvrđivati sve isprave koje se upisuju u upisnik ovjera i potvrda (članak 74. do 81. Zakona o javnom bilježništvu) uz izuzetak potvrde (solemnizacije) iz članka 59. Zakona o javnom bilježništvu.