Javnobilježnički prisjednik


Javnobilježnički prisjednik je:
  • diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom
  • zaposlen u javnobilježničkom uredu i
  • upisan u imenik javnobilježničkih prisjednika koji vodi Komora.

Javnobilježnički prisjednik može obavljati sve poslove za koje je po zakonu ovlašten obavljati javni bilježnik.