Ivan Crnčec

Osobni podaci

 • rođen 18. prosinca 1976. godine u Čakovcu
 • oženjen, otac dvoje djece
 

Obrazovanje

 • 2004.    položio Pravosudni ispit
 • 2001.    diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • 1995.    završio Opću gimnaziju u Čakovcu
 • 1991.    završio Osnovnu školu u Čakovcu
 

Profesionalna karijera

 • 2014.               pomoćnik ministra Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju
 • 2012.-2014.   pomoćnik ministra Uprave za organizaciju pravosuđa
 • 2010.-2012.   ravnatelj Uprave za kazneno pravo
 • 2010.               savjetnik ministra
 • 2006.-2010.   savjetnik, načelnik odjela i načelnik sektora za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima
 • 2007.-2009.   zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu - Kazneni odjel
 • 2002.-2007.   vježbenik i savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - Kazneni odjel
 

Ostalo

 • 2014.              predstavnik RH u Komisiji za učinkovitost pravosudnih sustava (CEPEJ) Vijeća Europe i član Upravljačkog odbora SATURN-a – radne grupe za upravljanje sudačkim vremenom pri CEPEJ-u
 • 2010.-2013.   član radne skupine za pregovore u Poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava
 • 2008.-2010.   voditelj izaslanstva RH na sastancima i član izaslanstva na raspravama pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu u predmetu Gotovina i dr.
 

Strani jezici

 •  engleski jezik: aktivno u govoru i pismu