Projekti

Ministarstvo pravosuđa predlaže, izrađuje i provodi projekte čiji su glavni korisnici pravosudni dužnosnici i institucije pravosudnog sustava. 

Ministarstvo pravosuđa proaktivnim pristupom nastoji osigurati dodatna sredstva za provođenje reformskih procesa i usklađivanje pravosudnog sustava s propisima, preporukama i standardima Europske unije kroz korištenje različitih financijskih instrumenata:
  • fondovi Europske unije,
  • zajmovi međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe),
  • bilateralni izvori.

Temeljni cilj koji se ulaganjima nastoji ostvariti je doprinos uspostavi pravosudnog sustava koji će zadovoljavati najviše europske standarde u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti te na taj način opravdati povjerenje građana i cijelog društva čijem napretku služi.

Sustav provođenja određen je Zakonom o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine broj 58/06).