Na koji način se izdaju potvrde iz kaznene evidencije za potrebe provođenja javnih natječaja za zapošljavanje u dječjim vrtićima i drugim tijelima koja rade s djecom?

Izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude i kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji može zatražiti poslodavac, kada se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, uz suglasnost osobe za koju se podaci traže.
 
Ne postoji mogućnost da fizička osoba za sebe ishodi podatke iz kaznene evidencije u svrhu zaposlenja u Republici Hrvatskoj, već su za to ovlašteni isključivo sudovi, tijela javne vlasti, ustanove ili druge pravne osobe kada se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka osobi za koju se traže ti podaci ili u postupcima zaštite prava i interesa djece kao i u postupcima povjeravanja određenih poslova i zadataka u radu s djecom i to uz obrazloženi zahtjev.