Uprava za zatvorski sustav i probaciju

Jana Špero, pomoćnica ministra

 • administrativna tajnica
tel.: 01 3714-570
fax: 01 3714-577
e-mail: zatvorski.sustav@pravosudje.hr
Središnji ured
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za unutarnju kontrolu

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 


Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za financije i nabavu

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor općih i pravnih poslova

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba upravnih poslova

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kaznenih tijela

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za informatiku, analitiku, statistiku i evidencije

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor tretmana

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor osiguranja

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 
Sektor za probaciju
načelnik Sektora: Goran Brkić
tel.: 01 3714-240
fax: 01 3714-299
e-mail: goran.brkic@pravosudje.hr

 

Služba za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava

voditeljica Službe: Dijana Todosiev
tel.: 01 3714-243
fax: 01 3714-299
e-mail: dijana.todosiev@pravosudje.hr

Odjel za probacijske poslove

voditeljica Odjela: Željka Knotek Maloić
tel.: 01 3714-231
fax: 01 3714-299
e-mail: zeljka.knotek@pravosudje.hr 

Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta

voditeljica Odjela: Snježana Maloić
tel.: 01 3714-232
fax: 01 3714-299
e-mail: snjezana.maloic@pravosudje.hr

Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu

voditelj Odjela: Goran Loje
tel.: 01 3714-241
fax: 01 3714-299
e-mail: goran.loje@pravosudje.hr

Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku

voditeljica Odjela: Klaudia Sabljak
tel.: 01 3714-281
fax: 01 3714-299e-mail:klaudia.sabljak@pravosudje.hr
 

Probacijski uredi:

 

Probacijski ured Bjelovar

 • nadležan za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije
voditeljica Ureda: Danijela Milčić
adresa: Petra Zrinskog 13/III
tel.: 043 241-143
fax: 043 221- 759
e-mail: danijela.milcic@pravosudje.hr

Probacijski ured Dubrovnik

 • nadležan za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
voditeljica Ureda: Katarina Rana Gluhan
adresa: Vukovarska 2
tel.: 020 416-134
fax: 020 416-131
e-mail: katarina.ranagluhan@pravosudje.hr

Probacijski ured Gospić

tel.: 
fax: 
e-mail: 

Probacijski ured Osijek

 • nadležan za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije 
voditeljica Ureda: Marija Kosović Tubić
adresa: Svilajska 35
tel.: 031 378-977
fax: 031 379-098
e-mail: marija.kosovictubic@pravosudje.hr

Probacijski ured Požega

 • nadležan za područje Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije 
voditeljica Ureda: Vesna Majerić
adresa: Županijska 1
tel.: 034 312-203
fax: 034 271-988
e-mail: vesna.majeric@pravosudje.hr

Probacijski ured Pula

 • nadležan za područje Istarske županije 
voditeljica Ureda: Antonela Bulešić
adresa: Danteov trg 3/III
tel.: 052 223-795
fax: 052 223-793
e-mail: antonela.bulesic@pravosudje.hr

Probacijski ured Rijeka

 • nadležan za područje Primorko-goranske i Ličko-senjske županije 
voditeljica Ureda: Tatjana Smolić-Ročak
adresa: Erazma Barčića 5
tel.: 051 327-349
fax: 051 327-347
e-mail: tatjana.smolic-rocak@pravosudje.hr

Probacijski ured Sisak

 • nadležan za područje Sisačko-moslavačke županije 
voditelj Ureda: Saša Borić
adresa: Ulica lipa 11
tel.: 044 547-074
fax: 044 547-033
e-mail: sasa.boric@pravosudje.hr

Probacijski ured Split

 • nadležan za područje Splitsko-dalmatinske županije 
voditeljica Ureda: Jadranka Čaljkušić-Ivanović
adresa: Klovićeva 16a
tel.: 021 372-005
fax: 021 370-001
e-mail: jadranka.caljkusic@pravosudje.hr

Probacijski ured Varaždin

 • nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije 
voditeljica Ureda: Vesna Šumiga
adresa: Kukuljevićeva 13
tel.: 042 302-909
fax: 042 320-083
e-mail: vesna.sumiga@pravosudje.hr

Probacijski ured Vukovar

tel.: 
fax: 
e-mail: 

Probacijski ured Zadar

 • nadležan za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije 
voditeljica Ureda: Josipa Jermen
adresa: Jakše Čedomila Čuke 3
tel.: 023 251-415
fax: 023 251-409
e-mail: josipa.jermen@pravosudje.hr

Probacijski ured Zagreb I

 • nadležan za područje Grada Zagreba 
voditeljica Ureda: Matea Sršen
adresa: Trg kralja Tomislava 17
tel.: 01 4825 711
fax: 01 4825 721
e-mail: matea.srsen@pravosudje.hr

Probacijski ured Zagreb II

 • nadležan za područje Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije 
voditeljica Ureda: Vesna Zelić Ferenčić
adresa: Savska 41/XIII
tel.: 01 6321-764
fax: 01 6321-778
e-mail: vesna.zelic@pravosudje.hr 
Kaznionice
Zatvori
Odgojni zavodi
Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu