Uprava za zatvorski sustav i probaciju

Jana Špero, pomoćnica ministra

  • administrativna tajnica
tel.: 01 3714-570
fax: 01 3714-577
e-mail: zatvorski.sustav@pravosudje.hr
Sektor za probaciju
načelnik Sektora: 

tel.: 01 3714-239
fax: 01 3714-299
e-mail: jana.spero@pravosudje.hr
 

Središnji ured- Služba za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava

voditelj Službe: Dijana Todosiev

tel.: 01 3714-243
fax: 01 3714-299
e-mail: dijana.todosiev@pravosudje.hr
 

Odjel za probacijske poslove

voditelj Odjela: Željka Knotek Maloić

tel.: 01 3714-231
fax: 01 3714-299
e-mail: zeljka.knotek@pravosudje.hr
 

Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta

voditelj Odjela: Snježana Maloić

tel.: 01 3714-232
fax: 01 3714-299
e-mail: snjezana.maloic@pravosudje.hr
 

Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu

voditelj Odjela: Goran Loje

tel.: 01 3714-241
fax: 01 3714-299
e-mail: goran.loje@pravosudje.hr
 

Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku

voditelj Odjela: Goran Brkić

tel.: 01 3714-240
fax: 01 3714-299
e-mail: goran.brkic@pravosudje.hr
 

PROBACIJSKI UREDI


Probacijski ured Bjelovar

voditelj Ureda: Danijela Milčić

tel.: 043 241-104
fax: 043 221- 759
e-mail: danijela.milcic@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Dubrovnik

voditelj Ureda: Katarina Rana Gluhan

tel.: 020 416-134
fax: 020 416-131
e-mail: katarina.ranagluhan@pravosudje.hr

Probacijski ured Osijek

voditeljica Ureda: Marija Kosović Tubić

tel.: 031 378-977
fax: 031 379-098
e-mail: marija.kosovictubic@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Požega

voditelj Ureda: Vesna Majerić

tel.: 034 312-203
fax: 034 271-988
e-mail: vesna.majeric@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Pula

voditelj Ureda: Nikolina Močinić

tel.: 052 223-797
fax: 052 223-793
e-mail: nikolina.mocinic@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Rijeka

voditelj Ureda: Tatjana Smolić-Ročak

tel.: 051 327-349
fax: 051 327-347
e-mail: Tatjana.Smolic-Rocak@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Sisak

voditelj Ureda: Saša Borić (v.d.)

tel.: 044 547-074
fax: 044 547-033
e-mail: sasa.boric@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Split

voditelj Ureda: Jadranka Čaljkušić-Ivanović

tel.: 021 372-005
fax: 021 370-001
e-mail: jadranka.caljkusic@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Varaždin

voditelj Ureda: Vesna Šumiga

tel.: 042 302-909
fax: 042 320-083
e-mail: vesna.sumiga@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Zadar

voditelj Ureda: Josipa Jermen

tel.: 023 251-415
fax: 023 251-409
e-mail: josipa.jermen@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Zagreb I

voditelj Ureda: Matea Sršen

tel.: 01 4825 710
fax: 01 4825 721
e-mail: matea.srsen@pravosudje.hr
 

Probacijski ured Zagreb II

voditelj Ureda: Vesna Zelić Ferenčić

tel.: 01 6321-764
fax: 01 6321-778
e-mail: vesna.zelic@pravosudje.hr
Sektor pravnih poslova i upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu
načelnik Sektora: Amir Bijelić
tel.: 01 3714-125
fax: 01 3714-577
e-mail: amir.bijelic@uzs.pravosudje.hr

Služba upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu
voditelj Službe: Dinko Šušnjar
 tel.: 01 3714-118
fax: 01 3714-577
e-mail: Dinko.Susnjar@uzs.pravosudje.hr
 
Odjel za nadzor i praćenje ostvarivanja prava zatvorenika
voditeljica Odjela: Anica Marković
 tel.: 01 3714-119
fax: 01 3714-577
e-mail: Anica.Markovic@uzs.pravosudje.hr
 
Odjel za nadzor nad radom kaznenih tijela i Centra za izobrazbu i međunarodnu suradnju
voditeljica Odjela: Sanja Buljan
 tel.: 01 3714-169
fax: 01 3714-577
e-mail: sanja.buljan@uzs.pravosudje.hr
 
Služba za psihosocijalnu pomoć ovlaštenim službenim osobama
voditelj Službe: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 
Sektor za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika
načelnica Sektora: Branka Malekinušić

tel.: 01 3714-117
fax: 01 3714-577
e-mail: branka.malekinusic@uzs.pravosudje.hr
Sektor tretmana
načelnik Sektora: Zvonimir Penić

tel.: 01 3714-129
fax: 01 3714-577
e-mail: zvonimir.penic@uzs.pravosudje.hr

Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika
voditeljica Službe: Martina Barić
tel.: 01 3714-107
fax: 01 3714-577
e-mail: martina.baric@uzs.pravosudje.hr
 

Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika
voditeljica Odjela: Smiljka Baranček
tel.: 01 3714-109
fax: 01 3714-577
e-mail: smiljka.barancek@uzs.pravosudje.hr
 
Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana
voditeljica Odjela: Zdenka Kokić Puce
tel.: 01 3714-126
fax: 01 3714-577
mail: zdenka.kokic-puce@uzs.pravosudje.hr    

 
Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika
voditeljica Službe: Bernardica Franjić-Nađ
tel.: 01 3714-131
fax: 01 3714-577
e-mail: Bernardica.FranjicNad@uzs.pravosudje.hr  

Sektor osiguranja
načelnik Sektora: Ivan Vukojević

tel.: 01 3714-138
fax: 01 3714-577
e-mail: ivan.vukojevic@uzs.pravosudje.hr

Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativne tehnike
voditelj Službe: Damir Žeželj
tel.: 01 3714-141
fax: 01 3714-577
e-mail: damir.zezelj@uzs.pravosudje.hr
 
Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage
voditelj Službe: Ivan Žvigač
tel.: 01 3714-140
fax: 01 3714-577
e-mail: ivan.zvigac@uzs.pravosudje.hr

Služba za preventivno djelovanje, prikupljanje, analizu i vrednovanje podataka
voditeljica Službe: Marija Ostojić

tel.: 01 3714-130
fax: 01 3714-577
e-mail: marija.ostojic@uzs.pravosudje.hr