Uprava za organizaciju pravosuđa

Sanda Kulić Makar, pomoćnica ministra

  • Petra Prohaska, administrativna tajnica
tel.: 01 3714-524
fax: 01 3714-589
e-mail: organizacija.pravosudja@pravosudje.hr
Sektor za pravosudnu upravu i pravosudnu inspekciju
načelnik Sektora: Marinka Jelić
tel.: 01 3714-339
fax: 01 3714-399
e-mail: marinka.jelic@pravosudje.hr
 

Služba za pravosudnu upravu

voditelj Službe: Gordana Leto
tel.: 01 3714-341
fax: 01 3714-399
e-mail: gleto@pravosudje.hr
 

Odjel za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail: 
 

Odjel za analitiku, statistiku i evidencije

voditelj Odjela: Martina Vrdoljak
tel.: 01 3714-345
fax: 01 3714-399
e-mail: mvrdoljak@pravosudje.hr
 

Služba za pravosudnu inspekciju

voditelj Službe:
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail:
 

Odjel nadzora sudske i državnoodvjetničke uprave

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail: 
 

Odjel za predstavke i pritužbe

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail: 
 

Odjel nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela

voditelj Odjela: Nada Štajduhar
tel.: 01 3714-376
fax: 01 3714-393
e-mail: nstajduhar@pravosudje.hr
Sektor za organizacijske propise, stručne ispite i upravne i druge postupke
načelnik Sektora: Nikolina Milić
tel.: 01 3714-342
fax: 01 3714-399
e-mail: nmilic@pravosudje.hr
 

Služba za organizacijske propise i stručne ispite

voditelj Službe: Lana Letilović
tel.: 01 3714-379
fax: 01 3714-399
e-mail: lletilovic@pravosudje.hr
 

Odjel za organizacijske propise

voditelj Odjela: Neven Švenda
tel.: 01 3714-369
fax: 01 3714-399
e-mail: nsvenda@pravosudje
 

Odjel za stručne ispite

voditelj Odjela: Anamarija Šurbek
tel.: 3714-378
fax: 01 3714-399
e-mail: asurbek@pravosudje
 

Služba za javno bilježništvo i upravne i druge postupke

voditelj Službe: Luca Grgić-Petrović
tel.: 01 3714-375
fax: 01 3714-399
e-mail: lpetrovic@pravosudje.hr
 

Odjel za javno bilježništvo

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail: 
 

Odjel za upravne i druge postupke

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-
fax: 01 3714-
e-mail: 
Služba osiguranja pravosudnih tijela
voditelj Službe: Vitomir Spasović
tel.: 01 3714-328
fax: 01 3714-396
e-mail: vspasovic@pravosudje.hr
 

Odjel pravosudne policije

voditelj Odjela: Vladimir Merslavić
tel.: 01 3714-327
fax: 01 3714-396
e-mail: vmerslavic@pravosudje.hr
 

Odjel materijalno-tehničkih sredstava i opreme

voditelj Odjela: Zvonimir Penić
tel.: 01 3714-326
fax: 01 3714-396
e-mail: zpenic@pravosudje.hr