Upravni sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2015. 15.534 17.775 17.560 15.746
2016. 15.746 19.356 19.999 15.105
2017. 15.105 16.856 19.488 12.473
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2015. 65 31 96 84
2016. 68 31 99 88
2017. 70 27 97 95
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2015. 98,79% 327 212 209
2016. 103,32% 276 220 227
2017. 115,61% 234 177 205