Upravni sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 15.746 19.356 19.999 15.105
2017. 15.105 16.856 19.488 12.473
2018. 12.473 19.456 20.742 11.183
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 68 31 99 88
2017. 70 27 97 93
2018. 70 25 95 93
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 103,32% 276 220 227
2017. 115,61% 234 181 210
2018. 106,61% 197 210 224