Općinski radni sud u Zagrebu

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 5.428 3.047 4.795 3.678
2017. 3.678 2.515 3.232 2.963
2018. 2.963 6.344 4.630 4.677
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 22 1 23 22
2017. 22 1 23 22
2018. 22 1 23 22
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 157,37% 280 139 218
2017. 128,51% 335 114 147
2018. 72,98% 369 288 210
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2016. 168 94 124 138 3,75%
2017. 138 87 141 84 2,83%
2018. 84 105 123 66 1,41%