Vrste pravne pomoći

Vrste pravne pomoći su primarna i sekundarna pravna pomoć te oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskog postupka

Vrste pravne pomoći su: primarna pravna pomoć i sekundarna pravna pomoć
 
Primarna pravna pomoć obuhvaća:
 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi
oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka