Uprava za zatvorski sustav i probaciju

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _uprava za zatvorski sustav i probac.jpg
Obavlja poslove:
 • izvršavanja:
  • kazne zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom i drugom sudskom postupku,
  • kazne maloljetničkog zatvora,
  • novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku,
  • mjere istražnog zatvora,
  • odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, 
 • upravnog i inspekcijskog nadzora nad pravilnostima i zakonitostima rada ustrojstvenih jedinica:
  • kaznionica,
  • zatvora,
  • odgojnih zavoda,
  • Centra za dijagnostiku u Zagrebu i
  • Centra za izobrazbu,
 • stručne izobrazbe službenika zatvorskog sustava u obavljanju poslova izvršavanja kazneno pravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave
 • probacije:
  • odlučivanje o kaznenom progonu,
  • određivanje mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika,
  • izbor vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela koje se izvršavaju na slobodi.