Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _uprava za gradjansko_trgovačko i upravno pravo.jpg
Obavlja poslove:
  • izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata,
  • provođenja zakona i drugih propisa iz područja:
    • građanskoga prava,
    • trgovačkoga prava,
    • upravnoga prava,
  • provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama i upravnim tijelima Grada Zagreba nadležnim za imovinskopravne poslove i besplatne pravne pomoći iz područja građanskog, trgovačkog i upravnog prava.