strukovni učitelj – skladištar prehrambenih proizvoda

Datum:
26.07.2019.
Datum objave Ministarstvo uprave:
26.07.2019.
Stručni uvjeti: 
  • srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav i probaciju ZATVOR U ZAGREBU Dr. Luje Naletilića 1 10020 Zagreb s naznakom „ZA OGLAS“.
 
Testiranje
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:               Poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:
Datum objave:  
Rješenje o prijmu: