strukovni učitelj – kuhar

Datum:
17.07.2019.
Datum objave u NN:
17.07.2019.
Stručni uvjeti: 
  • srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar 
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju,
Zatvor u Zagrebu,
Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb
 s naznakom „Za javni natječaj“.
 
Testiranje:            
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:        poziv na testiranje  
Poziv na razgovor (intervju):        poziv na razgovor (intervju)
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:           rješenje o prijmu