stručni referent

Datum:
15.09.2017.
Datum objave u NN:
15.09.2017.
Stručni uvjeti: 
– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija,
– položen vozački ispit B-kategorije,
– poznavanje rada na računalu,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
 
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu, 10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 1, s naznakom »Za javni natječaj – ne otvarati« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Testiranje:           Obavijest i upute kandidatima  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu na radno mjesto: