računovodstveni referent-financijski knjigovođa

Datum:
09.01.2019.
Datum objave u NN:
09.01.2019.
Naziv:
računovodstveni referent-financijski knjigovođa (m/ž) 
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Šibeniku, Karla Vipauca 1, 22000 Šibenik, s naznakom: „Za javni natječaj – ne otvarati“.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:              obavijest o testiranju  
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:      rješenje o prijmu