medicinski tehničar/sestra

Datum:
06.09.2017.
Datum objave u NN:
06.09.2017.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra   (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema medicinske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • važeća licenca za samostalan rad
  • položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Šibeniku, Karla Vipauca 1, 22000 Šibenik, s naznakom: „Za javni natječaj – ne otvarati“.
 
OSTALO:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                   
Obustava ili poništenje:          
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: