O zatvoru

Specifičnosti Zatvora u Puli-Pola je što upravne poslove te financijsko-knjigovodstvene poslove za Zatvor u Puli-Pola izvršavaju Upravni odjel i Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova koji su ustrojstvene jedinice Kaznionice u Valturi. 

Istovremeno, poslove zdravstvene zaštite zatvorenika za Kaznionicu u Valturi izvršava Odjel zdravstvene zaštite ustrojen u Zatvoru u Puli-Pola.