stručni suradnik

Datum:
17.10.2018.
Datum objave u NN:
17.10.2018.
Naziv:
stručni suradnik (m/ž) 
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada, ili sociologije ili filozofije, politologije ili učiteljski studij,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Puli-Pola, 52100 Pula, Kranjčevićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj- stručni suradnik“.


 
Testiranje:              Obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:      rješenje o prijmu