medicinski tehničar/sestra i strukovni učitelj-kuhar

Datum:
02.09.2019.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku
Naziv:
medicinski tehničar/sestra i strukovni učitelj - kuhar  
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema medicinske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • važeća licenca za samostalan rad
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:              Oglas
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Osijeku, 31000 Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 8-a.


 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor (intervju):           poziv na razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:          odluka o djelomičnoj obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:        rješenje o prijmu - strukovni učitelj - kuhar