Zatvor u Bjelovaru

Adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 40, 43 000 Bjelovar
Tel.:       043 244 109, 043 241 372
Fax:       043 221 814
E-mail:  zatvor.bjelovar@zbj.pravosudje.hr
Radno vrijeme:  8:00-16.00 sati

Prikaz veće karte
 

Posjet zatvorenicima i prekršajno kažnjenim osobama

Odrasli posjetitelji

  • svaki utorak
od   8:00 do 12:00 sati
  • prve i treće nedjelje te blagdanom
od   8:00 do 11:00 sati
 

Maloljetna djeca

  • svaki utorak
od 12:00 do 16:00 sati
  • prve i treće nedjelje te blagdanom
od 11:00 do 14:00 sati

Posjete istražnim zatvorenicima i prekršajno zadržanim osobama

Odrasli posjetitelji

  • svake srijede
od   9:00 do 11:00 sati
  • prve i treće, nedjelje te blagdanom
od 14:00 do 16:00 sati
 

Maloljetna djeca

  • svake srijede
od 11:00 do 13:00 sati
  • svake prve i treće nedjelje te blagdanom
od 15:00 do 16:00 sati