doktor medicine (m/ž)

Datum:
11.09.2019.
Datum objave u NN:
11.09.2019.
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionica u Turopolju, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika
Naziv:
doktor medicine (m/ž)
Stručni uvjeti:
-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
   diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij-medicinski fakultet
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-  odgovarajuće odobrenje (licenca) za samostalan rad
-  poznavanje rada na računalu  
-  položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".
 
Prijave se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica  u Turopolju, p.p. 49, Braće Radića 105, Kuče, 10410 Velika Gorica.

 
Testiranje:                    
Datum objave poziva:                  
 
Poziv na testiranje:                         
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: