viši stručni savjetnik za tretman

Datum:
19.06.2019.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Kaznionica i zatvor u Požegi
Odjel tretmana
Odsjek tretmana zatvorenika
Naziv:
viši stručni savjetnik za tretman 
Stručni uvjeti:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijske struke, politologije ili kineziologije,
  • poznavanje rada na računalu,
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument:
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Požegi, Osječka 77, 34000 Požega, s naznakom –„Za oglas".

 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na razgovor (intervju):            poziv na razgovor (intervju)  
 
Obustava ili poništenje:           odluka o djelomičnoj obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                  rješenje o prijmu